Zapytanie ofertowe dla usługi badawczo rozwojowej: